คนที่แสนดี Cover by blue blur blur
ยุทธจักรนี้ช่างกว้างใหญ่นัก
แม้ฝีมือและเสียง เป็นอุปสรรค
แต่ข้านั้นก็มิได้หวั่นเกรง ดั่งคติที่ว่า
“ดนตรีก็มีไว้เพิ่อความสุข ถ้าเล่น ร้อง แล้วสนุก แค่นั้นก็พอแล้ว”


Source by diet_indy

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *